Niedobór magnezu i problem osteoporozy. - Kropla Relaksu płynny magnez z minerałami - 100% naturalny
Witamy na oficjalnej stronie producenta preparatów magnezowych Kropla Relaksu

Magnez bierze udział w procesach związanych ze wzmacnianiem i przebudową kości. Hipomagnezemia (stan obniżonego poziomu magnezu w organizmie) powoduje zmniejszone wydzielanie parathormonu i jest jednym z czynników ryzyka postmenopauzalnej osteoporozy. Najnowsze badania sugerują, że przy stwierdzonej hipomagnezemii dostarczanie magnezu zwiększa gęstość kości i zmniejsza utratę masy kostnej w 80% przypadkach osteoporozy. W eksperymentalnym niedoborze magnezu wywołanym u szczurów stwierdzono również zmniejszoną aktywność osteoblastów. Wyniki te zostały potwierdzone w badaniach in vitro. Kobietom po menopauzie zalecane jest dostarczanie co najmniej 1000 mg wapnia dziennie, natomiast spożycie magnezu jest często poniżej zalecanego. Ten nieprawidłowy stosunek wapnia do magnezu może wpływać na zmniejszenie absorbcji magnezu (1).
Liczne badania kliniczne wykazały, że dieta zawierająca poniżej 2000 mg/d wapnia nie wpływa na wchłanianie magnezu (2). Optymalny stosunek dawkowania wapnia do magnezu to 3:1.
Zakłada się, że wysokie stężenie wapnia w diecie powoduje spadek stężenia parathormonu w osoczu co wpływa na zmniejszone wchłanianie magnezu. Wapń współzawodniczy z magnezem o miejsce wchłaniania w jelitach, może również wpływać na przepuszczalność błon komórkowych dla magnezu (3). Jest to sytuacja, gdzie 2 składniki mogą być względem siebie synergistami na poziomie wchłaniania (jeden potrzebuje drugiego do efektywnego przeniknięcia w przewodzie pokarmowym), ale jednocześnie antagonistami wypierającymi się nawzajem na poziomie komórkowym.
Suplementacja magnezem wpływała korzystnie na gęstość masy kostnej u osób biorących udział w przekrojowym badaniu Framingham Heart Study (1996–2000) (4).

Piśmiennictwo :
1. Sojka J.E., Weaver C.M.: Magnesium supplementation and osteoporosis. Nutr. Rev. 1995; 53: 71-74.
2. Schmitz C., Perraud A.L., Johnson C.O., Inabe K., Smith M.K., Penner R.,Kurosaki T., Fleig A., Scharenberg A.M.: Regulation of vertebrate cellular Mg2+ homeostasis by TRPM7. Cell 2003; 114: 191-200.
3. Behar J.: Effect of calcium on magnesium absorption. Am. J. Physiol. 1975; 229: 1590-5.
4. Castiglioni S., Cazzaniga A., Albisetti W. Maier J.: Magnesium and Osteoporosis: Current State of Knowledge and future reasearch Directions. Nutrients. 2013; 5: 3022-3033.